Kingspan Bestek- & Productconfigurator

Kingspan B.V. & Kingspan N.V. bieden deze bestektekstservice aan voor bezoekers van de website. Wij hebben de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle informatie op dit platform correct is. Desalniettemin aanvaarden Kingspan B.V. & Kingspan N.V. geen aansprakelijkheid voor fouten of informatie die wordt gezien als misleidend.

Door het invullen van verschillende parameters krijgt u via de tool een productadvies. Wij benadrukken dat dit advies geheel vrijblijvend is. Kingspan B.V. & Kingspan N.V zijn op geen enkel moment verantwoordelijk of aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die zouden voortvloeien uit of verbonden zijn aan het gebruik van ons product binnen een project. De bezoeker/ gebruiker dient zelf alle projectspecifieke vereisten en afmetingen te bepalen mits visuele analyse en gebruik makend van de technieken en hulpmiddelen gangbaar binnen de sector. De bezoeker/ gebruiker is verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van het betreffende product in relatie tot de ondergrond, het project, de lokale omstandigheden, de constructieve eisen en condities, bouwkundige wetgeving en andere regels en voorschriften. Kingspan B.V. & Kingspan N.V. aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid in deze.